Tuesday 18. June 2024

StandarderInorganic Ventures har siden 1985 produsert sertifiserte referansematerialer av høy kvalitet. De kan produsere omtrent alle sertifiserte referansemateriale for ICP, ICP-MS, IC, atomic absorpsjon, våt kjemi og QC-standarder. De leverer komplett sortiment på analytiske uorganisk standarder for ICP, ICP-MS, AA (atomabsorbsjon) og IC ( ionekromatografi).
Deres spesialitet er "custom made" standarder etter kundens ønske og behov. Dette gjør de meget raskt og rimelig. Leveringstid er ca. en uke og vi leverer datablad på norsk. Se www.inorganicventures.com for mer informasjon.

Inorganic Ventures er akkreditert mot disse ISO sertifiseringer:
ISO 9001 sikrer kvaliteteten på våre tjenester
ISO 17025 sikrerer kompetansen i produsentens laboratorie
ISO Guide 34 sikrer påliteligheten av våre referansemateriale

 

 • Vi leverer følgende fra Inorganic Ventures:
  • ICP & ICP-MS Standards
  • IC Standards
  • AAS Standards & Modifiers
  • Water QC Standards
  • Wet Chemistry Products
  • Custom Standards