Tuesday 23. July 2024

XRF og XRF prøveprepareringsutstyr

Supermini 200

Supermini 200 er en «benchtop» bølgelengde dispersiv XRF-spektrometer (WD-XRF). Instrumentet er egnet for analyse av væsker, pulver og faste stoffer fra noen få ppm til 100% konsentrasjoner av elementer fra O (8) gjennom U (92). Det er det eneste instrumentet som gir følsomhet og oppløsning på lette elementer med WD XRF med fotavtrykket av et ED XRF instrument. Systemet har en 12-posisjons prøveveksler som standard og prøver kan legges til / fjernes uten å stanse datainnsamling. Instrumentet er velegnet for alle vanlige XRF anvendelser.

>> Les mer om Supermini 200 fra Rigaku

 

Primus og Primus II

Primus og Primus II er avanserte WD-XRF spektrometre som representerer neste generasjon XRF. Instrumentene er optimalisert for analyse av flytende prøver (Primus) og pulver XRF analyse (Primus II). Den viktigste forskjellen består i forskjellige optiske konfigurasjoner der XRF-røret enten står over (for pulver) eller under (for væsker) prøven.

Med pulverprøver på Primus II er det ingen sjanse for at pulveret faller ned på de optiske delene ettersom røntgenrøret befinner seg over prøven.

Dobbelt evakuerings system på prøveveksler sikrer høy prøvekapasitet da neste prøve evakueres i et forkammer samtidig som instrumentet analyserer. XRF-rørets er utstyrt med et 30 µm tynt vindu. Dette gir høy sensitivitet for de letteste grunnstoffene.

Primus instrument utnytter nye typer analysekrystaller, inkludert RX25 som eliminere andre, tredje og høyre ordens refleksjoner, og instrumentene kan utstyres med krystaller som tillater deteksjon fra 4BE til 92U. Primus tilbyr også muligheten til punkt-analyse i CCD bilde med 100 µm oppløsning som opsjon. Minimum spot er 500 µm.

>> Les mer om Primus II fra Rigaku

 

 

Fluxere

Matriks AS distribuerer EnvironmentalExpress prøveprepareringsutstyr (tidligere Katanax/SPEX) til XRF og andre teknikker (XRD og FT-IR). Porteføljen inkluderer smeltemaskiner (fusion), presser, møller, varmeblokker og annet oppslutningsutstyr

 >> Les mer om Fluxere fra EnvironmentalExpress