Tuesday 18. June 2024

MP-AES

Agilent 4200 MP-AES Spectrometer- Revolusjon innen atom spektroskopi – nå på luft!

Med Microwave Plasma Atomic Emission Spectrometer (MP-AES) introduserer Agilent en ny analyseteknikk for elementer/metaller basert på atom emisjon. Systemet bruker som navnet indikerer et mikrobølgeplasma for nedbryting og atomisering av prøvene. Dette foregår i et luft eller nitrogenbasert plasma, slik at man unngår stort forbruk av dyre eller farlige gasser som argon og acetylene. Ettersom systemet er plasmabasert er det ikke behov for lamper og man har derfor alltid tilgang til alle elementene. Systemet har bedre ytelse enn AAS og vil ligge tett opp til ICP-OES, men med betydelig lavere innkjøps og driftskostnader. Dermed vil den være en perfekt erstatning for AAS og i mange tilfeller et meget fornuftig alternativ til ICP-OES.

>> MP-AES hos Agilent