Saturday 18. May 2024

Sprøytefilter

Agilent har nylig utvidet sitt utvalg av sprøytefilter basert på Captiva teknologien og gir således filtreringen enklere, raskere og mer pålitelig. Filterne er tilgjengelig i mange ulike mebraner og størrelser. Nytt er også at Agilent tilbyr sprøyter tilpasset sine sprøytefilter (luer lock). Filterne finnes både med og uten glassfiber.

Prøvefiltrering før HPLC, UHPLC, eller LC/MS-analyse er avgjørende for å oppnå optimal ytelse. Agilent Captiva Econofilters er et kostnadseffektivt alternativ for laboratorier med høyt prøve antall. Velg mellom en rekke ulike membran typer og pore størrelser, og finn filter som passer dine behov.

>> For mer info om Econofilter

>> Econofilter kompatibilitetstabell for kjemikalier

>> Hvordan bruke Econofilter

Filtrering før HPLC, UHPLC, LC/MS, GC, eller GC/MS-analyse er avgjørende for å oppnå optimal ytelse. Agilent Captiva Premium Sprøytefilter har høy kapasitet og man kan filtrere store prøvemengder, med rask gjennomstrømning, uten at filterne tettes. Alle Agilent Captiva Premium Sprøytefilter leveres med HPLC eller LC/MS sertifikat. Velg mellom en rekke ulike membran typer og pore størrelser, og finn filter som passer dine behov.

>> Mer info om Premium sprøytefilter

>> Premium filter kompatibilitetstabell for kjemikalier

>> Hvordan bruke Premium filter