Tuesday 18. June 2024

Flash

Hva er Flash kromatografi. Flash kromatografi er en rask og rimelig form for preparativ kromatografi, basert på bruk av optimalisert pre-pakkede kolonner der et løsemiddel pumpes gjennom med høy væskestrøm. Flash er et enkel og økonomisk alternativ til Prep HPLC. Teknikken brukes for rensing av organiske forbindelser og er rask og rimelig. Dette er nå en svært populær og utbredt rensing og separasjon metoden, særlig med normal fase (Si, NH2) og omvendt fase absorbenter (C18). For ytterligere informasjon se

Følgende faser faser leveres:

SuperFlash, Si 50
SuperFlash, Si 35
SuperFlash, C18 Reverse Phase
SuperFlash, Aminopropyl - NH2
SuperFlash, Alumina Neutral
SuperFlash, Alumina Acidic
SuperFlash, Alumina Basic

Kolonnene har standard "female" and "male" luer lock. Kolonnene er garantert lekkasjefri opp til 200 Psi. Pakningstørrelsene er små, fra 1 stk og opp til 8 kolonner. Pakningene er lett å lagre. For ytterligere informasjon klikk her

DASI applikasjons system for FLASH - 3 metoder for injeksjon.

1. Prøven er løselig i startløsningen
Tilsett prøven på toppen av kolonnen i så lite volum som mulig.

2. Prøven er er en viskøs løsning
Tilsett prøven på toppen av kolonnen i så lite volum som mulig.

3. Prøven er uløselig i startløsningen
Løs prøven i et egnet løsningsmiddel, tilsett løs sorbent, damp inn sorbenten til tørrhet og tilsett sorbenten i DASI systemet.