Tuesday 23. July 2024

Mikromatriser

 Agilent Mikromatrise Plattform
 Agilent tilbyr en komplett mikromatrise plattform med skanner, reagenser, mikromatriser og dataanalyse for følgende applikasjoner:

Genekspresjon – studer hele genomet, utvalgte gener eller de enkelte exon med den høyeste dynamiske range på markedet. Lag enkelt custom matriser uten ekstra kostnad med Agilent eArray.

CGH - Med høy oppløsning og prober spesielt utviklet for CGH kan Agilent tilby kopiendringsanalyse uten amplifisering eller kompleksitetsreduksjon. Omfattende probe dekning med vekt på kjente gener, promotorer, miRNA, pseudoautosomale og telomer regioner.
Agilent CGH+SNP matriser har i tillegg egne SNP prober, så man kan analysere kopiendringer og kopinøytrale endringer som LOH og UPD på samme matrise.
MikroRNA - Profilering av miRNA og rollen de spiller i genregulering. Robust protokoll og oppdatert innhold.
ChIP-on-Chip - Studer hvor i genomet proteiner som transkripsjonsfaktorer binder seg, og rollen de spiller i prosesser som transkripsjon, replikasjon, modifisering og reparasjon.
DNA metylering - Analyse av metylering i hele genomet, med fokus på kjente CpG-øyer.

>> Agilent Mikromatrise Plattform

Stikkord: microarray, scanner, gene expression, microRNA, DNA, genespring, genomic workbench, feature extraction