Tuesday 18. June 2024

LC og LCMS kolonner

ZORBAX Eclipse Plus er et utmerket førstevalg av kolonne for metodeutvikling. Finnes i partikkelstørrelsene 1.8, 3.5 og 5um. Kolonnen er kjent for lang levetid i pH område 2-9. Ideel for separasjoner av basiske, sure og nøytrale forbindelser og ekstremt god for basiske komponenter. RRHD og RRHT

ZORBAX StableBond Er ideel for separasjon av basiske, sure og nøytrale forbindelser og ekstremt stabil ved lave pH (pH1 for C18). Kan brukes ved høy temperatur opp til 90oC og LC/MS mobilfaser med maursyre, eddiksyre og TFA.  Finnes i flest selektiviteter, C18, C8, CN, Phenyl, C3 and SB-Aq. Finnes i partikkelstørrelsene 1.8, 3.5 og 5um partikler. RRHD og RRHT

 

ZORBAX Eclipse XDB Kolonne som er godt egnet for alle analytter, sure, basiske og nøytral i pH området 2-9. Dobbelt end-capping teknologi  gir skarpe topper og lang levetid. Finnes tilgjengelig fra 1,8 - 7um partikler i kolonnedimensjoner fra kapillær til preparative kolonner. RRHT

 

ZORBAX Bonus-RP Kolonnen som separerer basiske komponenter med mobilfase med høyt vanninnhold opp til 100% og ved lave og middels pH. Kolonnen er meget stabil ved lav pH. Unik bindingsteknologi av "embedded" polar gruppe med sterisk beskyttelse. Trippel endcapped. RRHT

ZORBAX Extend-C18 for høy pH Kolonnen har høy effektivitet og lang levetid ved høy pH - opp til pH 11,5 og er meget godt egnet til basiske komponenter over deres pKa. Kolonnen gir bedre separasjoner og smalere topper enn polymerbaserte kolonner. Utmerket kolonne for LC / MS ved høy pH (ammoniumhydroksyd i mobilfasen)

Nye forkolonner for UHPLC!

"Fast Guards" er en nyutviklet forkolonne for UHPLC. Foreløpig er forkolonnene tilgjengelig i Poroshell 120 EC-C18 og SB-C18, samt Phenyl-Hexyl og EC-C8. De nye forkolonnene er tilgjengelig for RRHT og RRHD kolonner til UHPLC. www.agilent.com/chem/discoverporoshell

Poroshell

Poroshell-familien er utvidet med nye faser og finnes nå i 12 ulike kjemier. Poroshell HILIC og EC-CN gir fleksibilitet i metodeutviklingen, samtidig som man oppnår høy effektivitet og rask separasjon.

www.agilent.com/chem/discoverporoshell