Tuesday 18. June 2024

Elektroforese

Elektroforese brukes innen mange ulike områder for å separere, kvantifisere, oppkonsentrere og rense ulike molekyler basert på ladning, polaritet og størrelse. Agilent kan tilby flere løsninger innen dette området.

Kapillær Elektroforese

Kapillærelektroforese er en analyseteknikk som kombinerer høy effektivitet og oppløsning med korte analysetider og lavt forbruk av løsningsmidler og prøver.

På grunn av disse fordelene finnes det en rekke applikasjoner innen ulike områder. Agilents system inkluderer diode array deteksjon, kapillærer med lang lysvei, automatisk fraksjons-oppsamling, kapillær elektrokromatografi (CEC) og integrerte løsninger for CE/MS.

 

 

Lab-on-a-chip

Agilent 2100 Bioanalyzer bruker chip-teknologi for å separere og detektere biomolekyler. Systemet kan ofte erstatte konvensjonell gel-elektroforese og er en foretrukket teknikk for kvalitetskontroll av RNA.

 

>> Elektroforese hos Agilent