Tuesday 18. June 2024

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig 

Daglig leder er på vegne av Matriks AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og samarbeidspartnere; Navn, firmaadresse, telefonnummer og e-postadresse, samt brukernavn og passord for ”MinSide” for registrerte kunder. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk.

 

Formål med behandlingen 

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. 

 

Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

 

Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp eller i forbindelse med annen kontakt med Matriks.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere, dette gjelder f.eks. fraktselskaper, eksterne leverandører og regnskapsfører.  

 

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Personvernombud

Matriks AS har personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:      personvern@matriks.no

Matriks AS
Gaustadalléen 21
0349 OSLO
NORGE
Telefon +47 815 32 560