Tuesday 18. June 2024

Om Matriks generelt

Matriks AS tilbyr løsninger, instrumenter og tjenester til farmasøytiske, miljø-rettede, kjemiske og biokjemiske virksomheter.

Matriks AS

Våre hovedområder er væske- og gasskromatografi, massespektrometri, ICP-MS, UV-spektrometri og systemer innen protein og DNA/RNA-analyser. Vårt viktigste agentur er Agilent Technologies. Vi er 32 ansatte og er leverandør til de aller fleste aktørene innenfor vårt marked.

Kontakt:

Matriks AS
Forskningsparken
Gaustadalléen 21
0349 OSLO Telefon: 815 32 560


Vårt team:

 

vartteamgenerelt300 Matriks AS sitt team har bred erfaring og kompetanse innen ulike kjemiske og biokjemiske analyser og instrumentering.

Målet vårt er å ha en kontinuerlig utvikling av teamet som gjør det mulig for Matriks AS å tilby de beste løsninger og tjenester til våre kunder.

Visjon:

Matriks skal være den foretrukne leverandør til virksomheter innen kjemisk- og biokjemisk analyse gjennom å tilby produkter, løsninger og tjenester som er tilpasset kundens behov og som holder høy kvalitet

 

Hva betyr Matriks?

Ordet matriks eller matrise kommer av matrix på latin og betyr mor. Innen matematikken er en matrise et skjema med rader og kolonner som til sammen utgjør en helhet. Slike matriser kan bli store, komplekse og vanskelige å løse, akkurat som mange kjemiske og biokjemiske analyse-metoder. For oss betyr matriks at vår rolle er å knytte sammen alle de delene som en metode består av og å løse analytiske utfordringer i samarbeid med våre kunder.

Pressemateriell:

 

 

 

Høyreklikk på logo for å lagre. Lagret logo har ikke kant rundt.

 

 


Logo, eps-versjon:

matrikslogo.zip