Tuesday 18. June 2024

Produkter

Våre produkter

Matriks har avtale med markedets ledende leverandører inne de felt vi leverer produkter. Vår største leverandør er Agilent Technologies. I tillegg representerer vi flere andre leverandører som Elementar, Berghof, Recipe, Inorganic Ventures m.fl.

Produkter - utvalg

Agilent er en ledende leverandør av analyseinstrumenter og løsninger til farmasøytisk, miljø, kjemisk og biokjemisk industri.
I tillegg tilbyr vi tjenester innenfor kjemiske applikasjoner, teknisk support, drift og kursvirksomhet.