Sunday 28. February 2021

Agilent Poroshell 120 kolonner for HPLC/UHPLC

Thu, 09/11/2014 - 09:57

Poroshell-kolonnene gir deg mulighet til å benytte eksisterende HPLC og oppnå tilnærmet samme effektive separasjon og korte analysetider som med UHPLC. Hemmeligheten bak Poroshell er partikler med fast kjerne og porøst skall (partikkelstørrelse 2.7 μm), som gir et mottrykk på kun 40-50% sammenlignet med kolonner med < 2 μm partikkelstørrelse.
 
Poroshell-familien er utvidet med 2 NYE faser.
Poroshell 120 PFP er et alternativ for halogenerte komponenter, polare analytter og aromatisk komponenter.
Poroshell 120 HPH-C18 og HPH-C8 egner seg for appliasjoner av halogenerte komponenter, polare analytter og aromatisk komponenter ved høy pH og temperatur.

Foruten disse to nye fasene finnes følgende:

  • Poroshell 120 EC-C18 og EC-C8 (USP L1)
  • Poroshell 120 Stable Bond SB-C18 og SB-C8 (USP L1)
  • Poroshell 120 Phenyl-Hexyl (USP L11)
  • Poroshell 120 Bonus-RP (USP L60)
  • Poroshell 120 HILIC
  • Poroshell 120 EC-CN (USP L10)
  • Poroshell 120 SB-Aq