Tuesday 18. June 2024

Agilent HPLC vedlikehold- og feilsøkingskurs

Sted: 
Name:
Forskningsparken
By: 
Oslo
Gate: 
Gaustadalleen 21
Postnummer: 
0349
Dato: 
16.10.2023 to 18.10.2023
Beskrivelse: 

Praktisk HPLC vedlikeholds- og feilsøkingskurs bestående av både presentasjoner og arbeid på lab. Kurset tar for seg generell teori og praksis rundt HPLC-systemene fra Agilent med fokus på vedlikehold og feilsøking.

Dag 1

Introduksjon
Degasser
Pumpe
Lab

Dag 2

Autosampler
Kolonneovn
UV-detektorer
Lab

Dag 3

Feilsøking
Oppsummering