Saturday 03. June 2023

Informasjon koronavirus - organisering, levering og service

Tue, 03/24/2020 - 09:21

Status operativ drift

Alle funksjoner i Matriks AS er operative, men vi tilpasser driften og følger Helsemyndighetenes tiltak for å  begrense spredningen. Vi har begrenset reiseaktiviteten for våre ansatte og unngår fysiske møter så langt det lar seg gjøre. Det er lagt opp til minimal bemanning på kontoret og de fleste i Matriks jobber fra hjemmekontor.

 

Leveringssituasjon

Så langt erfarer vi at leveranser går som normalt. Hvis det skulle oppstå forsinkelser vil vi ta kontakt om hvordan dette påvirker din leveranse. Matriks AS har eget lager og vi har bemanning for å sende ut varer. Dersom dere ikke kan ta imot, eller har begrensinger i varemottak, er det viktig å opplyse oss om dette ved bestilling.

 

Service

I denne spesielle tiden er det viktig å prioritere smittebegrensing i tillegg til tryggheten og sikkerheten til våre kunder og medarbeidere, og det innebærer også å tilpasse vår måte å jobbe på innen noen områder. Vi ser at en stor del av serviceoppdragene blir utsatt og vi har derfor god kapasitet for telefon-support og annen remote support. Vi har eget laboratorium og verksted og kan utføre klargjøring og reparasjoner. Dersom det er behov for on-site besøk, vil vi vurdere dette i hvert enkelt tilfelle i samarbeid med kunden.

 

Kontakt

Generelle henvendelser og bestillinger: telefon 815 32 560 / post@matriks.no
Support: telefon 815 32 565 / support@matriks.no