Friday 07. October 2022

Agilent Poroshell 120 kolonner

Mon, 08/23/2010 - 00:00

poroshell120_emailsigbanner_r

"Få UPLC-ytelse ut av din standard HPLC!"

De nye Poroshell-kolonnene gir deg mulighet til å utnytte ditt eksisterende HPLC-system og oppnå samme effektive separasjon og korte analysetider som man har på et UHPLC-system. Hemmeligheten bak poroshell er at partiklene har en fast kjerne med et porøst skall utenpå (partikkelstørrelse 2.7 µm), dette gjør at det er behov for mindre mobilfase for å fylle kolonnen, som igjen gir et mottrykk på kun 40-50 % sammenlignet med kolonner med <2 µm partikkelstørrelse.
Se: www.agilent.com/chem/discoverporoshell for mer informasjon.