Friday 22. September 2023

Real Time PCR Seminar

Wed, 05/12/2010 - 00:00

mx3005p_pid562

Real Time PCR Seminar i Bergen 1. juli 2010

Matriks satser stort på Real Time PCR, og har gleden av å invitere deg til en halvdags seminar innen emnet:
"Real time PCR": Hvilke påvirkninger "forstyrrer" endpoint data og hvordan minimalisere dette?"

Mandag 1. juli 2010 klokken 10.00-13.00 på Universitetet i Bergen auditorium 4, 3. etg. BBB, Jonas Lies vei 91, Bergen


Veibeskrivelse:  http://www.uib.no/info/besokende/hovedkart.html

Deltagelse og lunch uten kostnad!

Påmelding til innen 28. juni 201

 

Agenda:

 

10:00

Velkomst, kaffe.

 

10:15

Introduksjon av Matriks og vår satsning på Real Time PCR

Even Kr. Østli

& Erik Brodin

10:25

Real Time PCR workflow

Potensielle fallgruver og ukontrollert eksperimentell variasjon.

Even Kr. Østli

11:15

MIQE

Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments.

Nye rettningslinjer ved publikasjon av GenEx resultater i tidskrifter.

Even Kr. Østli

11:30

Lunsj

 

12:15

Analyse av Real Time PCR data.

Hvilken betydning har og hva er teknisk, eksperimentell og biologisk variasjon.

Even Kr. Østli

13:00

Slutt

Matriks vil være tilgjengelig for videre diskusjon og spørsmål.

 

Velkommen!