Sunday 28. February 2021

Agilent HPLC vedlikehold- og feilsøkingskurs

Sted: 
Name:
Forskningsparken
By: 
Oslo
Gate: 
Gaustadalleen 21
Postnummer: 
0349
Dato: 
11.11.2020 to 13.11.2020
Beskrivelse: 

Praktisk HPLC vedlikeholds- og feilsøkingskurs bestående av både presentasjoner og arbeid på lab. Kurset tar for seg generell teori og praksis rundt HPLC-systemene fra Agilent med fokus på vedlikehold og feilsøking.

Dag1

  • Introduksjon
  • Degasser
  • Pumpe
  • Lab

 

Dag 2

  • Autosampler
  • Kolonneovn
  • UV-detektorer
  • Lab

 

Dag 3

  • Feilsøking
  • Oppsummering