Friday 22. September 2023

Agilent OpenLab CDS 2 Programvarekurs

Sted: 
Name:
Forskningsparken
By: 
Oslo
Gate: 
Gaustadalleen 21
Postnummer: 
0349
Dato: 
26.10.2022 to 28.10.2022
Beskrivelse: 

Kurset er ment som en generell innføring i bruk av Agilent Openlab CDS 2.x, med primært fokus på GC og LC dataanalyse.

Kurset går over 2 og 1/2 dag og består av både presentasjoner og labøvelser som gir deltakerne direkte erfaring i bruken av programvaren.

Om noen av deltakerne ønsker det vil det også bli gitt en gjennomgang av dataanalyse for GC/LC-MS.

Temaer:

  • Dataprosesseringsmetoder
  • Integrasjon
  • Kvantifisering
  • Rapportering
  • Automatisering