Friday 07. October 2022

Agilent GCMS vedlikehold- og feilsøkingskurs

Sted: 
Name:
Forskningsparken
By: 
Oslo
Gate: 
Gaustadalleen 21
Postnummer: 
0349
Dato: 
29.10.2021
Beskrivelse: 

Dette er en ekstra kursdag for GCMS-brukere.

Temaer:

  • GCMS teori
  • Tuning
  • Vedlikehold inkl. rens av ionekilde

 

Kurset kan kombineres med GC vedlikeholds- og feilsøkingskurs eller som frittstående kursdag.